Gå til innholdet

Blogg om olje

Olje er faktisk bare navnet på en væske med en viss tykkelse. For eksempel så ville vann hatt navnet
olje hvis man hadde gjort det tykkere. Det starter med at det er råolje som raffineres (omdannes) til petroleum.

Det er mange typer drivstoff og andre ting som man kan få av råolje.

Her er sluttproduktene:
autodiesel, jetdrivstoff, marine gassoljer, fyringsparafin, lette fyringsoljer, tung fyringsolje, smøremiddel, LNG («Liquefied Natural Gas»), flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt, bitumen (bindemiddel), LPG-drivstoff («Liquid Petroleum Gas»), LPG, bilbensin og blandinger av disse.
(wikipedia: Oljeraffineri 26. sep. 2012)

Petroleum er laget av planter og dyr som har blitt brutt ned av bakterier under høyt trykk og høy temperatur, når det er gjort så blir det til mørk leire som deretter blir til en kildebergart. Etter det har skjedd så begynner kildebergarten å immigrere (flytte seg til et mer passende sted) og så etter at dette har skjedd over lengre tid så blir det til råolje.

Det finnes flere typer olje. Dette er grunntypene:
mineralolje, råolje og petroleum, matolje, og fete oljer
(wikipedia: Olje 26. sep. 2012)

Matolje er olje som man steker med. Det har ingen andre forbindelser enn at det er samme konsistens. For å lage for eksempel olivenolje så må man først knuse olivenene til pasta og så blande dem med lunkent vann så det får riktig konsistens, og så sprøyte denne massen inn i en sentrifuge.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Matolje
http://no.wikipedia.org/wiki/Mineralolje
http://no.wikipedia.org/wiki/Oljeraffineri
http://no.wikipedia.org/wiki/Olje
http://no.wikipedia.org/wiki/Viskositet
http://no.wikipedia.org/wiki/Olivenolje#Fremstilling
Oppdatert