Gå til innholdet

Norsk oljehistorie

I slutten av 1950 var det ikke mange som trodde det var olje i nordsjøen. Dette endret deg raskt, for i 1959 ble det gjort et gass funn i Nederland og det tok ikke lang tid før entusiasmen ble rettet mot Norge og nordsjøen. I 1962 søkte det Amerikanske selskapet Phillips Petroleum om tillatelse til å lete i norsk territorium. Tilbudet fra Phillips Petroleum lå på ca. 160.000 dollar pr måned, men den Norske staten fant det utelukket og la ett selskap få hele området, så skulle det letes der måtte flere selskap slippes til.

I 1963 kunngjorde regjeringen at Norge eide havområdene rundt Norge og en ny lov kom som sa at kun den norske regjeringen kunne gi tillatelse til leting og utvinning av olje. Samme året ga regjeringen tillatelse til forskellige selskaper om at de kunne lete på Norske områder men ikke borre.

Oljeeventyret starter for fullt (i Norge)

I 1969 ble det funnet olje i Ekofisk området i nordsjøn og det var da det startet for alvor.

To år senere (1971) startet produksjonen i Ekofisk. I startfasen var det utenlandske selskaper som dominerte. Helt til Statoil ble startet i 1972 og regelen om 50 prosent statsdeltakelse i hver utvinningstillatelse. Regelen ble senere endret slik at stortinget kunne øke eller senke prosentandelene.

27.mars 1980 rammer den største olje katastrofen i Norges historie plattformen Alexander L. Kielland i Ekofisk. Den kantrer og ca 123 personer mister livet. I 1986 ble det reist et monument i Stavanger til minne om tragedien.

I 2006 er det 52 felt oprative på norske områder og 35 prosent av den antatte oljen er tatt ut.

Skrevet av Tobias i 10.klasse
Oppdatert