Gå til innholdet

Ekofiskfeltet

Ekofiskfeltet er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen og var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Prøveproduksjonen startet fra den flyttbare riggen Gulftide i 1971. Feltet ble senere utbygd med en mengde faststående plattformer. Ekofiskfeltet ble oppdaget av Phillips Petroleum Company høsten 1969 og var på det tidspunktet det største oljefeltet noen sinne funnet til havs.
Ekofiskområdet ligger på 70-75 meters havdyp i den sørlige delen av Nordsjøen, cirka 280 kilometer sørvest for Stavanger. I tillegg til Ekofiskfeltet består området av feltene Eldfisk, Embla og Tor. Alle fire feltene blir drevet av ConocoPhillips på vegne av eierne i Ekofisklisensen. Området omfatter også de nedstengte feltene Cod, Mime, Edda, Vest-Ekofisk, Albuskjell og Tommeliten Gamma. I alt har Ekofiskområdet bestått av 32 plattformer inklusive den første produksjonsplattformen Gulftide. Området er bygget ut i flere faser, og har den høyeste konsentrasjon av offshoreinnretninger og rørledninger i hele Nordsjøen. Frem til 2013 var ni plattformer demontert og fjernet.
Oppdatert