Gå til innholdet
Quiz

Spørsmål 1 av 5

Verdens første oljebrønn ble boret av Edwin Drake i Titusville Pennsylvania, USA.

Når ble verdens første oljebrønn boret?

Svaralternativer

1759
1859
1959
" Det skjedde for mer enn 100 år siden"

Trenger du mer hjelp? SE HER!

Spørsmål 2 av 5

Et bygassverk er et anlegg som produserte kull- og koksgass.

Når ble verdens første bygassverk etablert?

Svaralternativer

1800
1806
1812
"2 år før grunnloven ble vedtatt"

Trenger du mer hjelp? SE HER!

Spørsmål 3 av 5

I 1965 ble sokkelen mellom Norge og Storbritannia, og mellom Norge og Danmark delt.

Etter hvilket prinsipp skjedde denne delingen?

Svaralternativer

Førstemann-til-mølla prinsippet
Midtlinjneprinsippet
Sjøvett-reglene
" Den ble delt på midten"

Trenger du mer hjelp? SE HER!

Spørsmål 4 av 5

De 10 oljebudene regnes som grunnlaget for dagens lovverk innen petroleumsvirksomheten i Norge.

Når ble oljebudene lagt frem av industrikommitèen for Stortinget?

Svaralternativer

1969
1970
1971
" Det er ikke det første svaralternativet "

Trenger du mer hjelp? SE HER!

Spørsmål 5 av 5

Oljekrisen i førte til oljeboikott og at flere måtte kjøre kollektivt.

Hvilken norsk konge ble avbildet på trikken under oljekrisen?

Svaralternativer

Harald Hårfagre
Kong Håkon
Kong Olav
" Han er far til Norges nåværende konge"

Trenger du mer hjelp? SE HER!

Resultat

Du har ikke startet quiz-en enda.