Bayerngas Norge

Go to content

Bayerngas sponser ekskursjon for studenter

Released - Last updated

fellesbilde-2.png
24 studenter som studerer ved bachelor- eller masterstudiet i geologi realfag ved NTNU samt 26 studenter fra 4 . og 5. klasse Tekniske geofag og Master i geologi ble i år sponset av Bayerngas.
Den første gruppen besøkte områder rundt Las Vegas, Nevada og Death Valley National Park. Studentene sier selv at: «Turen har vært innholdsrik med mye kunnskap på kort tid. Aller størst er alle opplevelsene studentene kan se tilbake på og all erfaring og lærdom de kan ta med seg videre. For studenter fra Norge er det ekstra spennende å kunne oppleve et slikt område som denne turen har vært lagt til. Studentene har sett rikelig med granitter og andre magmatiske bergarter før og har kun lest om sedimentære avsetninger av slike dimensjoner! Opplevelsen blir selvsagt forsterket når professorene er kunnskapssterke med et ønske om å dele sin kunnskap.»

Den andre gruppen besøkte Chile. Ikke overraskende opplevde de jordskjelv som påvirket reiseplanene, men likevel uttaler studentene at: «Til tross for jordskjelv og endringer i planene fikk vi en strålende tur med lærerike og spennende opplevelser som vi vil huske for alltid! Vi fikk se store deler av Nord-Chile, og opplegget ga innsikt i mange forskjellige geologiske retninger som eksempelvis vannkraftverk, arbeid på stuff, gruve, saltsjø, geysir, varme kilder, vulkan, ørken, skred, sikring og veiskjæringer.»

_geo-collage-800x564.png


Updated