Bayerngas Norge

Go to content

Et meget nyttig lisenskart

Released

norges beste lisenskart

I en stort oppslått artikkel har Geobuzz gjort en vurdering av lisenskartet til Bayerngas. Geobuzz skriver at kartet er interaktivt og svært oversiktlig med presentasjon av bl.a. lisenser, felt, funn, brønner og rørledninger. For funnene får man også raskt svar på om det er lite sannsynlig at felt blir bygd ut, om feltet er i planleggingsfasen eller om utbygging er sannsynlig, men ikke avklart.

Kartet til Bayerngas har en stor fordel framfor ODs fordi det dekker det meste av Nordsjøen ved at det gir informasjon om lisenser både i UK, Danmark og Norge. Dette er særlig nyttig for dem som ønsker å se hva som foregår i grenseområdene. Kartet inneholder også informasjon av særlig interesse for geologer så som strukturelementer og forkastninger.

All informasjon i kartet hentes fra DECC i UK, Energistyrelsen i Danmark og fra OD i Norge. Takket være en meget god database i OD oppdateres kartet for norsk sokkel hver natt.

 Les artikkelen her.


Updated