Bayerngas Norge

Go to content

Centrica E&P og Bayerngas Norge AS slår seg sammen

Released

Centrica Exploration & Production (E&P) og Bayerngas Norge AS er enige om å slå seg sammen til et nytt olje- og gasselskap. Centrica plc skal eie 69 prosent av det nye selskapet, mens Bayerngas Norges AS’ aksjonærer skal eie de resterende 31 prosentene.

Centrica-gruppen gjennomførte i 2015 en strategisk gjennomgang av porteføljen. En av konklusjonene er at olje- og gassvirksomheten og norsk sokkel er viktig for gruppen. I strategien ble det også pekt på muligheten for å forene krefter med andre selskaper.

– En kombinasjon av Centricas europeiske E&P-virksomhet og Bayerngas Norge AS vil gi et slagkraftig selskap med langsiktige ambisjoner. Norsk sokkel blir et viktig satsingsområde for det nye selskapet. Dette er en avtale som vil styrke vår posisjon og gi oss nye muligheter, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica E&P Norge.

– Planen om å inngå et strategisk partnerskap for å styrke våre eieres oppstrømengasjement er nå i ferd med å bli virkelighet. Vi er glade for å ha fått på plass en avtale der Bayerngas Norge AS og Centricas olje- og gassvirksomhet slås sammen for å danne et sterkt europeisk oppstrømselskap, sier administrerende direktør Arne Westeng i Bayerngas Norge AS.

Betydelig portefølje
Sammenslåingen av Centrica E&P og Bayerngas Norge AS vil skape et betydelig europeisk olje- og gasselskap med en totalproduksjon på om lag 50–55 millioner fat oljeekvivalenter i 2017. Den kombinerte porteføljen vil per i dag bestå av 66 prosent naturgass og 34 prosent olje, og om lag 22 prosent av produksjonen vil være operert.

Det sammenslåtte selskapet vil ha produksjon fra store felt som Statfjord, Kvitebjørn og Valemon i Norge samt Morecambe i Storbritannia. I tillegg kommer nylig oppstartede felt som Cygnus i Storbritannia og Ivar Aasen i Norge, som vil bidra til langsiktig produksjon.

Det nye selskapet vil på norsk sokkel også være operatør for utbyggingsprosjekter som Oda og Fogelberg, og partner i Maria- og Skarfjell-utbyggingene. På dansk sokkel er selskapet partner i Hejre- og Solsort-utbyggingene. Intensjonen for fremtiden er fortsatt å investere langsiktig i leting, utbygging og videreutvikling av felt samt mulige oppkjøp, for å opprettholde et høyt og stabilt produksjonsnivå.  

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Storbritannia og skal ledes av Chris Cox, som i dag er administrerende direktør for Centrica E&P. Selskapet vil ha aktivitet i Storbritannia, Nederland, Danmark og Norge.

En endelig avtale om sammenslåing er avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter. Målet er å ha alle godkjenninger på plass i løpet av fjerde kvartal 2017.  

Kontaktpersoner:

Centrica E&P Norge
Tom Gederø, kommunikasjonssjef

Mobil: (+47) 922 47 082
Mail: tom.gedero@centrica.com

Bayerngas Norge AS

Arne Westeng, administrerende direktør

Mobil: (+47) 404 49 102

Mail: arne.westeng@bayerngas.no

 

Updated