Bayerngas Norge

Go to content

Female Future Temamøte

Released - Last updated

Female Future er et karriereutviklingsprogram tilrettelagt for oljeindustrien. Programmet er utvikliet i samarbeid med NHO, og 20 kvinner fra oljebransjen deltar.

Norsk olje og gass arrangerer hvert år Female Future, et karriereutviklingsprogram tilrettelagt for oljeindustrien, utviklet i samarbeid med NHO, hvor 20 kvinner fra oljebransjen deltar. Fokus er på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging. Deltakerne er nominert av sine bedrifter som forplikter seg til arbeide for å ta disse inn i ledende stillinger i bedriften og/eller styrer. Deltakerne setter seg personlige mål tilpasset den enkelte bedrift. Bayerngas hadde i fjor to deltakere med, Trude Misje (Field Development Manager) og Kjersti Wilskow (Finance Manager). I år har vi en deltaker, Marianne Bruvoll (Sr. Geolog).

Årets deltakere var torsdag 25. april samlet på Sola Strand Hotell til temamøte. Helga Pedersen og Gro Kielland var invitert for å snakke om henholdsvis hva som skal til for å nå målet om flere kvinnelige ledere inn i de øverste nivåene i næringslivet og lederrollen i Norge sammenliknet med utlandet, samt erfaringer fra styrearbeid. Helga Pedersen er parlamentarisk leder på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet. Da hun 32 år gammel tok jobben som fiskeriminister var hun regjeringens yngste medlem. Gro Kielland er tidligere leder og styreleder for BP Norge, nå innehar hun en rekke styreverv og arbeider med lederutvikling, mentoring og coaching.

Både Pedersen og Kielland mener Norge har kommet et godt stykke på vei når det gjelder rekruttering av kvinner til ledende stillinger, men at det fremdeles er en lang vei å gå. Det ble poengtert at en økt kvinneandel i ledende stillinger krever en holdningsendring og at den jobben som settes i gang på dette feltet i dag, først vil bære frukter 15-20 år frem i tid. Pedersen trakk frem det nylig vedtatte partiprogrammet til Arbeiderpartiet hvor de krever 40 % kvinneandel i konsernledelsen i alle statlige selskaper, nettopp for å sikre dette.

I norsk oljeindustri i dag er to av ti ledere kvinner. Da er det spesielt inspirerende og staselig å jobbe i Bayerngas hvor 50 % av ledergruppen består av kvinner, og hvor kvinner også er godt representert på mellomledernivå. Neste steg for oss er kvinner i styret.

I løpet av temamøtet delte Pedersen og Kielland erfaringer fra sine karrierer og reflekterte rundt disse. Vi fikk høre to veldig ulike historier om veien til topplederstillinger, men begge trakk frem de samme punktene for hvilke faktorer, i tillegg til stort engasjement og faglig dyktighet, som har vært, og er, kritiske for deres suksess:

Å ha mentorer som gir råd og som kan hjelpe til å sortere tanker i krevende situasjoner. Planlegging av arbeid og prioritering av oppgaver. Ikke være redd for å ha sterke folk med rett kompetanse rundt seg - bygg opp et vinnerlag! Legge inn pauser/friperioder ofte nok for å sørge for å ha overskudd.

Gode råd for alle å ta med seg på veien.

Takk til Helga Pedersen og Gro Kielland for at dere kom og delte erfaringer og råd med oss, takk til Norsk olje og gass for arrangementet.

Relaterte linker:
NHO: http://www.nho.no/ff/
Norsk olje og gass: http://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/Arbeidsliv-og-kompetanse/
Female-future-/
Updated