Bayerngas Norge

Go to content

Hvorfor gassprisen holder seg stabil når oljeprisen faller

Released

Skjermbilde 2015-09-22 kl. 18.45.18
Lill Sandvik deltok på TV2 Økonominyhetene mandag 21. februar. Sandvik forklarte her hvorfor gassprisen ikke har fulgt oljeprisen ned. 
Sandvik peker på at man ikke har sett det samme overskuddsfenomenet i gassmarkedet. I olje har det vært overproduksjon i forhold til hva man forbruker, men det samme har ikke skjedd i det europeiske gassmarkedet.

Gassprisen er mye mer frikoblet fra oljeprisen enn tidligere fordi gassprisen nå i større grad er spot-priset. Gass og olje har dessuten relativt ulike bruksområder. Gass brukes mer i oppvarming og i kraftverk, men olje brukes mer i transportmarkedet.

Sandvik peker samtidig på at gassforbruket har vært under skvis fra to sider, ettersom det har vært vekst i bruken av både kull og fornybare energikilder. Sandvik tror ikke denne utviklingen vil fortsette, siden strengere klimakrav vil redusere kulletterspørselen. Samtidig vil fornybar-veksten dempes i takt med at subsidieordningene til fornybar energi reduseres over tid.

Sandvik tror ikke gassprisen skal videre nedover, ettersom etterspørselen etter gass i Europa forventes å økes, samtidig som produksjonen på kontinentet synker. Norsk gass står ekstra godt rustet fremover, siden europeiske land ønsker minimal avhengighet av russisk gass.

Updated