Bayerngas Norge

Go to content

Jørn Hurum besøker skoler

Released - Last updated

Bayerngas er en av sponsorene av Naturhistorisk museum der Jørn Hurum har stått for utgraving av forhistoriske øgler på Svalbard.

Som en del av sponsoropplegget ble det i 2013 arrangert en omvisning for Bayerngasansatte i Botanisk hage og Naturhistorisk museum. Som del av opplegget ble det loddet ut tre besøk av Jørn Hurum til skoler der ansatte har barn. Hurum er en av landets beste vitenskaplige formidlere og tilbakemeldingen fra en rektor ved av skolene var: "Hei! I dag har vi hatt besøk av Jørn Hurum. Vil bare si tusen takk for at skolen fikk tatt del i premien. Det var en utrolig fin premie som jeg tror alle elevene synes var spennende å få oppleve!
Updated