Bayerngas Norge

Go to content

Dramatiske utslag for olje- og gassprisen

Released - Last updated

Skjermbilde 2016-01-20 kl. 17.32.51
Energianalytiker i Bayerngas Norge, Lill Sandvik, deltok denne uken i studio hos TV2 for å svare på spørsmål om prisutviklingen i olje og gass. Irans inntreden på markedet bidrar til at overskuddet på tilbudssiden vedvarer. Tilbudsoverskudd kombinert med svakere etterspørsel bidrar til å presse prisene videre nedover.

Det har vært store prisutslag i oljeprisen siden nyttår. Sandvik peker på at oljeprisen bare siden nyttår har falt med 25 prosent. Prisfallet har vært større enn mange hadde sett for seg.

Mange har trodd at markedet vil balansere seg fordi prisen kommer under kortsiktig marginalkost. Likevel har prisfallet fortsatt nedover, til tross for at nesten ingen produsenter vil tjene penger på disse nivåene. Også gassprisen har falt mye. Her ser man nå et prisfall på 50% ettersom mye LNG har kommet inn på markedet, men ikke like mye som oljeprisen som nå har falt omtrent 75%.

På kort sikt påvirker prisene debatten om eksport av norsk gass fra nordområdene. Slik prisene er nå er det ikke økonomisk å bygge ut dette området, men på lengre sikt tror man at det vil kunne komme norsk gass fra dette området.

Videre peker Sandvik på at nye oljeinvesteringer ikke vil skje nå. Prisfallet innebærer kostnadsreduksjoner over hele verden og et stort press på leverandørindustrien. Sandvik mener det er helt nødvendig med disse kostnadsreduksjonene for å få til olje- og gassutvinning også i fremtiden.


 
Bilder og video med tillatelse fra TV2.
Updated