Bayerngas Norge

Go to content

Forventer at markedet rebalanseres (video)

Released

Skjermbilde 2016-04-20 kl. 10.08.51
Energianalytiker i Bayerngas, Lill Sandvik, gjestet studio hos TV 2 Nyhetskanalen mandag 18. april. Sandvik peker på hvorfor oljeprisen holder seg relativt høyt selv etter at OPEC-landene ikke kom til enighet om å fryse produksjonen. 

En rekke av verdens største oljeprodusenter møttes i Doha, Qatar i helgen for å diskutere en frys av oljeproduksjonen. Sandvik peker på at det var mye snakk om møtet på forhånd, slik at prisbevegelsene i større grad har vært knyttet til psykologiske effekter fremfor store endringer i det fysiske markedet for olje. Dette bidro til at vi ikke fikk noen stor prisnedgang etter møtet, til tross for at det ikke ble enighet om produksjonsfrys.

Sandvik forteller videre at det har vært stor ubalanse i markedet lenge, men at ubalansen har blitt mindre. Avtalen i Doha gikk ut på å fryse produksjonen på januar-nivå, som er et rekordhøyt produksjonsnivå. Både USA, Russland og OPEC har økt produksjonen etter at oljeprisen begynte å falle sommeren 2014. Å fryse produksjonen på disse nivåene ville derfor hatt begrenset effekt på oljemarkedet.

OPEC fremstår som handlingslammet mye på grunn av det mest innflytelsesrike medlemslandet, Saudi-Arabia. Landet er i en vanskelig situasjon fordi de ikke er interessert å gjennomføre kutt alene. Samtidig er Saudi-Arabia i en skvis fordi de ikke ønsker at land som USA og Iran skal få øke sin produksjon. Dette gjør det vanskelig for OPEC å få på plass en avtale.

Sandvik tror likevel på en rebalansering av markedet gjennom at produksjonen går ned. Årsaken til dette er at det kuttes mye, både i stillinger, antall boringer og investeringer. I andre halvår er det ventet at markedet balanseres, og Sandvik tror at oljeprisen kan stige til over 50 dollar innen året er omme. For gassprisen ser det verre ut fordi det kommer mange nye prosjekter i gang som øker tilbudet uten at etterspørselen stiger tilsvarende. Sandvik tror derfor at gassprisene kan komme til å være lave de neste to til tre årene. 

Bilder og video med tillatelse fra TV2.

Updated