Bayerngas Norge

Go to content

Gassprisene holder seg

Released

Gass vs olje
Fallet i gasspriser er ikke like stort som for olje

Siden september i fjor har oljeprisen falt med 50%, mens gassprisen har falt med bare 16% i samme periode. Dette har gjort gassen relativt mer verdifull. De siste årene har gass i spotmarkedet blitt solgt til 50%-60% av oljeprisen, mens i år har verdien vært 70-80% av oljeprisen.

For norske produsenter bidrar svekkelsen av den norske kronen til å motvirke prisfallet - regnet om til norske kroner reduseres fallet i oljeprisen til 36% mens gassprisen faktisk er opp 2%.
Updated