Bayerngas Norge

Go to content

Lill Sandvik om siste tids oljeprisfall på TV2

Released - Last updated

Energianalytiker i Bayerngas, Lill Sandvik, ble intervjuet 19. desember på TV2 om utviklingen i oljeprisen. Sandvik forteller at oljeprisen har vært svært kaotisk med svingninger på flere dollar per dag. Det ser dessuten ut som det vil fortsette å være overskudd av olje i markedet en stund fremover, ettersom det tar tid før investeringskuttene får innvirkning på markedet. Det er derfor vanskelig å estimere hvordan oljeprisen vil utvikle seg. Videre forteller hun at gassprisen historisk sett har ligget på 40 - 50% av oljeprisen, men i det siste har steget til 80%. Gassprisøkningen kan delvis tilskrives vintersesongen, men også usikkerhet i markedet på grunn av Russland og konflikten med Ukraina.

Updated