Bayerngas Norge

Go to content

Lill Sandvik om utviklingen i oljeprisen på TV2s Økonominyheter

Released - Last updated

Energianalytiker i Bayerngas, Lill Sandvik, ble intervjuet 10. november på Økonominyhetene i TV2 om utviklingen i oljeprisen. Sandvik har nedjustert estimatene for oljeprisen og ser for seg at oljeprisen kan holde seg på dagens nivå i lang tid fremover. Nedjusteringen skyldes sterk produksjonsvekst i amerikansk skiferolje, og OPECs manglende vilje til å redusere sin produksjon.

Updated