Bayerngas Norge

Go to content

Volatiliteten i oljemarkedet vedvarer (video)

Released - Last updated

Skjermbilde 2016-02-02 kl. 16.21.32
Energianalytiker i Bayerngas Lill Sandvik deltok i dag i studio hos TV2 Nyhetskanalen. Sandvik delte sine tanker om den vedvarende volatiliteten i oljemarkedet.

Sandvik peker på at ingen produserer lønnsomt på disse nivåene, og at prisen i stor grad nå drives av rykter. Den siste tiden har det vært spekulasjoner rundt hvorvidt oljekartellet OPEC er villige til å inngå et samarbeid om å kutte i produksjonen for å drive prisen opp. Spekulasjonene bidrar til at prissvingningene i markedet for olje fortsetter.

I forrige uke opplevde man en tilsvarende situasjon med spekulasjoner rundt Russland som er en betydningsfull oljeprodusent. Russlands utenriksminister er på reise i Midtøsten for å diskutere oljemarkedet og det har vært snakk om at de kan være villige til å gå sammen om et kutt.

Ingen enighet foreligger internt i OPEC om felles kutt. Saudi-Arabia er det mest betydningsfulle medlemmet i OPEC og har økt produksjonen kraftig de siste årene, i likhet med Irak. Iran som har vært under sanksjoner har signalisert at de ikke er villige til å inngå i et kuttsamarbeid før de har gjenopprettet produksjon. Forrige gang man ble enig om et felles kutt i 1998 og 2001 pågikk forhandlinger i ett til to år. Et eventuelt samarbeid er komplisert og vil kreve langvarig diskusjon.

I forrige uke var oljeprisen på under 30 dollar per fat. Sandvik tror dette er et bunnivå fordi ingen produserer økonomisk på dette nivået. Forklaringen til at Saudi-Arabia fortsetter å produsere olje med dagens lave priser, er at de ønsker å presse ut de dyreste produsentene. Sandvik peker på at investeringene i olje nå stuper, slik at strategien deres vil få effekt på sikt.

 
Bilder og video med tillatelse fra TV2.
Updated