Bayerngas Norge

Go to content

Bayerngas Norge fortsetter kraftig vekst på norsk sokkel

Released - Last updated

kule-4-3.jpg

(Oslo, 21. januar 2014) Bayerngas Norge er i dag tildelt 9 lisenser i TFO-runden 2013. Med tildelingen styrker selskapet sin posisjon ytterligere på norsk sokkel.

Bayerngas Norge ble i dag tildelt 9 nye lisenser hvorav 2 som operatør. Selskapet er svært tilfreds med tildelingen. 

-Med denne tildelingen har vi styrket oss ytterligere innen våre kjerneområder rundt og nær Frøyahøyden og Utsirahøyden, og vi har forsterket vår posisjon i Barentshavet. I tillegg har vi fått tildelt lisenser som vi ser som strategisk viktige for vår portefølje. Tildelingen av to operatørskap er samtidig i tråd med vår langsiktige målsetting om å kunne drive kontinuerlig leteboring på norsk sokkel. Jeg er meget fornøyd med det arbeid våre ansatte har nedlagt og de resultater vi har oppnådd, sier Arne Westeng, administrerende direktør i Bayerngas Norge.

Selskapet følger en langsiktig strategi med mål om å bygge opp en solid produserende portefølje og kontantstrøm. Portefølgen består i dag av seks produserende felt og tre felt under utbygging. Med dette utgangspunkt har selskapet de senere år fokusert på organisk vekst. Dagens tildeling styrker den videre satsingen med samme fokus. Selskapet har nå 69 lisenser totalt hvorav 51 i Norge.

- Det er våre eieres langsiktige målsetting å styrke selskapets posisjon på norsk sokkel og sikre tilgangen til gass. I tillegg er det gledelig for oss at  gruppen av partnerselskaper vi vil samarbeide med i disse områdene er sterk. Det lover godt for fremtiden, sier Arne Westeng.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Arne Westeng
Administrerende direktør
Bayerngas Norge

Tlf: (+47) 404 49 102
E-post: arne.westeng@bayerngas.com

Bayerngas Norge AS har virksomhet på norsk, dansk og britisk sokkel. I 2013 produserte Bayerngas Norge fra seks felt, med en omsetning på over 2 milliarder kroner. Selskapet har 90 ansatte og er eid av kapitalsterke kommunale energibedrifter i Tyskland, Sveits og Østerrike. Eierne satser på norsk sokkel for å sikre energiforsyningen til sine kunder i Europa. For mer informasjon www.bayerngasnorge.com
Updated