Bayerngas Norge

Go to content

Skolebesøk på Naturhistorisk Museum

Released - Last updated

Bayerngas Norge er en av sponsorene av Naturhistorisk Museum der Jørn Hurum står for utgraving av forhistoriske øgler på Svalbard.

Som en del av sponsoropplegget loddes det årlig ut fire besøk av Jørn Hurum til skoler der ansatte har barn. Hurum er en av landets beste vitenskapelige formidlere og tilbakemeldingen fra en rektor ved en av skolene har tidligere vært: "Hei! I dag har vi hatt besøk av Jørn Hurum. Vil bare si tusen takk for at skolen fikk tatt del i premien. Det var en utrolig fin premie som jeg tror alle elevene synes var spennende å få oppleve!".

Vinnere i 2014 er:

Brit Hveding, Marienlyst skole, Drammen
Catherine Holter, Hole ungdomsskole, Røyse
Arne Westeng, Korsvold skole
Solveig Sæl, Eiksmarka skole

Vi håper på vellykkede skolebesøk!

Updated