Bayerngas Norge

Go to content

Tyskland bytter ut kull med norsk gass (video)

Released

Tyskland bytter kull med gass

Tyskland kan få ned CO2-utslippene med 15%, eller 100 millioner tonn, ved å bytte ut kull med norsk gass, sier EU-minister Elisabeth Aspaker. Statsråden åpnet denne uken en ny gassterminal i Nord-Tyskland. Etter 40 år med nesten døgnkontinuerlig drift skal nå den gamle terminalen erstattes med en ny. I anledningen den nye terminalen, deler energianalytiker Lill Sandvik i Bayerngas sine tanker om energimarkedet i Europa på TV2 Nyhetskanalen.

For Tyskland er det er veldig viktig å ha stabile gassleveranser. 40% av den norske gassen havner i Tyskland, så dette er også et viktig marked for Norge.

-  Tyskerne bruker mye brunkull og har besluttet å fase ut all kjernekraft innen 2022. Derfor trenger de alternativer og har bygget opp mye fornybar kraft som sol og vind, men gass vil fremdeles være viktig i lang tid fremover, sier Lill Sandvik.

Siden 2010 har gassforbruket i Tyskland gått ned med ca. 20%, men i 2015 så vi en oppgang i gassbruket på litt over 4%. Fornybar energi har vokst mye, men veksten har flatet ut på grunn av reduserte subsidier. Samtidig vil tyskerne gjerne kvitte seg med kull, og gass er den beste måten å få ned kullforbruket i Europa.

- Tyskland kan få ned mye av utslippene ved å gå over fra kull til gass, men fordi mange arbeidsplasser står på spill så vil nok kullbruken fases gradvis ut. Mer og mer av energien vil komme fra fornybare kilder og gass, forteller Sandvik.

Bruk av kull har lønnet seg, fordi kullprisen har vært svært lav lenge. Dette har påvirket miljøaspektet da man har brukt kull og fornybar i kombinasjon. Men nå som gassprisen har blitt så lav ser vi økt gassbruk fremover. Sandvik peker på at gassprisen fremdeles er linket til oljeprisen, men at gassprisen vil være lav lenge grunnet at mye LNG kommer på markedet de neste årene. Det er bra for både miljøet og norsk gasseksport.

- Mange gasskontrakter, spesielt fra Russland, er fortsatt linket til olje. Derfor vil det fortsatt være sammenheng mellom olje- og gassprisene. Nå ser vi i oljemarkedet at tilbudssiden faller litt tilbake, og prisene går opp igjen. Når det gjelder gass, så øker mengden LNG som kommer ut markedet med 50% de nestene 4 årene. Det vil derfor fremdeles være lave gasspriser en god stund fremover, avslutter Sandvik. 

Bilder og video med tillatelse fra TV2    

Updated